Tabell 10.1
Konsultasjoner, pasienter og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne. 2007 og 2008

 

2007

2008

Prosent endring

Poliklinisk virksomhet – nasjonale tall:

 

 

 

Alle registrerte konsultasjoner:

988 418

1 098 898

11,2

For institusjoner som inngår i beregning av produktivitet:

 

 

 

Antall konsultasjoner

963 252

1 098 609

14,1

Antall polikliniske fagårsverk

2 409

2 647

9,9

Konsultasjoner per fagårsverk

400

415

3,8

 

Datakilde: NPR og SSB

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |