Tabell 10.8
Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter helseforetak. 2007 og 2008

HF

Personellfaktor

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Beleggsprosent

2008

Prosent endring
2007-2008

2008

Prosent endring
2007-2008

2008

Prosent endring
2007-2008

2007

2008

Sykehuset Østfold HF

3,39

19,0

2,08

26,6

4,55

-0,5

91

69

Akershus universitetssykehus HF

3,16

11,8

1,91

13,7

4,19

14,1

90

80

Sykehuset Asker og Bærum HF

2,96

2,1

1,50

5,4

2,50

15,1

94

93

Aker universitetssykehus HF

5,51

14,1

3,05

20,9

2,11

-7,5

101

87

Ullevål universitetssykehus HF

5,04

21,4

2,01

22,1

1,38

-7,6

89

89

Sykehuset Innlandet HF

3,91

4,5

2,09

5,1

2,80

2,5

84

86

Sykehuset Buskerud HF

4,00

0,4

2,40

-4,0

3,74

13,4

86

86

Ringerike sykehus HF

2,12

-29,7

0,89

-45,4

5,14

57,5

64

70

Blefjell sykehus HF

3,81

3,6

1,69

-6,1

3,98

18,2

70

74

Psykiatrien i Vestfold HF

3,51

3,3

1,96

2,5

4,56

3,5

73

76

Sykehuset i Telemark HF

2,72

4,7

1,57

4,2

3,86

-3,7

84

102

Sørlandet sykehus HF

3,63

6,0

2,01

5,0

5,66

3,2

77

77

Direkte under Helse Sør-Øst RHF

2,54

4,7

1,46

6,6

4,39

-7,1

85

84

Helse Stavanger HF

2,84

-3,8

2,01

1,6

4,46

17,1

83

79

Helse Fonna

3,83

19,4

1,95

27,2

3,76

-4,1

89

79

Helse Bergen HF

2,95

9,2

1,89

5,8

3,71

8,9

103

99

Helse Førde HF

3,76

7,8

1,91

11,3

3,18

1,6

81

78

Direkte under Helse Vest RHF

3,23

8,1

2,02

13,3

4,37

5,0

87

84

Helse Sunnmøre HF

3,06

18,8

2,20

27,0

5,62

-18,5

76

77

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,73

9,9

1,86

13,3

3,73

-3,8

93

87

St. Olavs Hospital HF

3,41

0,2

2,09

-0,2

3,95

9,6

85

90

Helse Nord-Trøndelag HF

4,09

1,7

2,25

-5,7

4,04

2,1

65

67

Helgelandssykehuset HF

3,39

3,8

2,13

2,2

3,39

7,0

71

68

Nordlandsykehuset HF

3,29

9,1

1,86

12,1

3,90

5,8

90

84

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

4,74

2,0

2,80

1,7

4,28

6,9

85

83

Helse Finnmark HF

3,36

-6,8

1,79

-13,3

6,45

21,2

64

68

Direkte under Helse Nord RHF

4,30

-0,6

2,65

17,0

4,33

21,1

56

53

Sum landet

3,51

6,9

1,97

8,1

3,70

3,4

86

83

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |