Tabell 10.7
Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype. 2007 og 2008

RHF/institusjonstype

Personellfaktor

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Beleggsprosent

2008

Prosent endring
2007-2008

2008

Prosent endring
2007-2008

2008

Prosent endring
2007-2008

2007

2008

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

4,21

11,0

2,26

10,6

3,21

1,7

88

86

Distriktspsykiatriske tilbud

2,86

3,6

1,52

8,2

4,03

-0,8

81

79

Sykehjem o.a.

1,79

10,2

0,88

21,6

2,17

320,1

80

81

Sum Helse Øst RHF

3,58

7,8

1,91

9,0

3,40

1,6

85

83

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

3,62

6,8

2,17

4,9

3,33

5,5

95

88

Distriktspsykiatriske tilbud

2,68

8,0

1,72

15,7

4,79

8,3

86

83

Sum Helse Vest RHF

3,16

7,1

1,95

9,0

3,93

7,2

91

86

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

4,44

6,9

2,62

8,4

3,70

1,1

83

81

Distriktspsykiatriske tilbud

2,40

-1,7

1,45

-1,8

5,41

1,2

77

83

Sykehjem o.a.

2,02

15,3

1,29

10,9

4,06

5,8

82

88

Sum Helse Midt-Norge RHF

3,52

4,5

2,10

5,3

4,18

0,9

81

82

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

3,69

5,0

2,23

7,0

3,43

13,2

89

84

Distriktspsykiatriske tilbud

4,10

-1,3

2,24

-2,5

5,83

4,1

70

72

Sykehjem o.a.

12,94

24,8

6,36

47,2

1,70

-1,7

54

52

Sum Helse Nord RHF

3,90

3,2

2,26

4,0

4,35

9,0

82

79

Sum psykisk helsevern for voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

4,07

9,3

2,28

9,0

3,32

3,3

89

86

Distriktspsykiatriske tilbud

2,86

3,9

1,63

8,1

4,61

2,7

81

80

Sykehjem o.a.

1,95

10,2

0,99

17,4

2,34

110,7

80

82

Totalt

3,51

6,9

1,97

8,1

3,70

3,4

86

83

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |