Tabell 10.6
Oppholdsdøgn og utskrivninger ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter helseforetak. 2007 og 2008

HF

Oppholdsdøgn

Prosent endring
2007-2008

Utskrivninger

Prosent endring
2007-2008

2007

2008

2007

2008

Sykehuset Østfold HF

74 940

59 444

-21

2 673

2 512

-6

Akershus universitetssykehus HF

70 255

62 760

-11

1 996

2 274

14

Sykehuset Asker og Bærum HF

54 328

53 684

-1

939

1 091

16

Aker universitetssykehus HF

45 455

42 103

-7

1 369

1 338

-2

Ullevål universitetssykehus HF

114 677

94 148

-18

1 948

1 794

-8

Sykehuset Innlandet HF

112 973

107 361

-5

3 163

3 219

2

Sykehuset i Buskerud HF

41 673

40 350

-3

1 501

1 654

10

Ringerike sykehus HF

7 443

7 627

2

201

228

13

Blefjell sykehus HF

12 462

12 964

4

423

539

27

Psykiatrien i Vestfold HF

45 763

44 603

-3

1 877

1 955

4

Sykehuset i Telemark HF

42 483

47 063

11

1 211

1 353

12

Sørlandet sykehus HF

71 501

65 941

-8

3 678

3 709

1

Direkte under Helse Sør-Øst RHF

151 134

147 034

-3

4 743

4 491

-5

Helse Stavanger HF

85 813

81 799

-5

2 649

2 846

7

Helse Fonna

53 809

44 632

-17

1 854

1 761

-5

Helse Bergen HF

120 225

106 550

-11

3 029

3 193

5

Helse Førde HF

29 422

28 142

-4

881

923

5

Direkte under Helse Vest RHF

39 020

37 508

-4

1 331

1 451

9

Helse Sunnmøre HF

28 571

29 907

5

1 390

1 409

1

Helse Nordmøre og Romsdal HF

36 620

29 680

-19

1 320

1 131

-14

St. Olavs Hospital HF

79 258

81 930

3

2 662

3 024

14

Helse Nord-Trøndelag HF

30 108

30 362

1

1 313

1 375

5

Helgelandssykehuset HF

5 990

5 713

-5

170

180

6

Nordlandssykehuset HF

55 149

51 124

-7

1 677

1 794

7

Universitetssykehuset i
Nord-Norge HF

53 336

49 018

-8

2 718

2 722

0

Helse Finnmark HF

13 787

14 726

7

724

874

21

Direkte under Helse Nord RHF

5 688

6 964

22

241

355

47

Total

1 481 883

1 383 137

-7

47 681

49 195

3

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |