Tabell 10.5
Oppholdsdøgn og utskrivninger ved døgninstitusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype. 2007 og 2008

RHF/institusjonstype

Oppholdsdøgn

Prosent endring
2007-2008

Utskrivninger

Prosent endring
2007-2008

2007

2008

2007

2008

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehus

514 237

463 012

-10

16 890

17 165

2

Distriktspsykiatriske tilbud

283 964

265 620

-6

8 724

8 390

-4

Sykehjem o.a.

46 886

56 450

20

108

602

457

Sum Helse Øst RHF

845 087

785 082

-7

25 722

26 157

2

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehus

173 896

155 612

-11

5 110

5 150

1

Distriktspsykiatriske tilbud

154 393

143 019

-7

4 634

5 024

8

Sum Helse Vest RHF

328 289

298 631

-9

9 744

10 174

4

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehus

98 701

96 041

-3

4 114

4 324

5

Distriktspsykiatriske tilbud

67 464

69 090

2

2 416

2 463

2

Sykehjem o.a.

8 392

6 748

-20

155

152

-2

Sum Helse Midt-Norge RHF

174 557

171 879

-2

6 685

6 939

4

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

Sykehus

86 864

78 820

-9

2 541

2 739

8

Distriktspsykiatriske tilbud

46 292

47 962

4

2 950

3 140

6

Sykehjem o.a.

794

763

-4

39

46

18

Sum Helse Nord RHF

133 950

127 545

-5

5 530

5 925

7

Sum psykisk helsevern for voksne

 

 

 

 

 

 

Sykehus

873 698

793 485

-9

28 655

29 378

3

Distriktspsykiatriske tilbud

552 113

525 691

-5

18 724

19 017

2

Sykehjem o.a.

56 072

63 961

14

302

800

165

Totalt

1 481 883

1 383 137

-7

47 681

49 195

3

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |