Tabell 14.5
Antall effektive senger 1) etter helseregion, 2007 og 2008, samt endring i antall og prosent

 HF-område

 

Effektive senger

Endring
2007-2008

Prosent endring
2007-2008

2007

2008

Helse Sør-Øst

6 920

6 486

-433

-6,3

Helseregion Vest

2 391

2 281

-110

-4,6

Helseregion Midt

1 685

1 626

-58

-3,5

Helseregion Nord

1 337

1 315

-21

-1,6

Private sykehus

186

174

-12

-6,2

Totalt

12 518

11 883

-635

-5,1

 

Datakilde: SSB og SINTEF

1) Gjennomsnittlig antall tilgjengelige senger i løpet av året. Dette er en beregnet størrelse som tar utgangspunkt i antall tilgjengelige sengedøgn i løpet av året. Det innebærer en korrigering av antall døgn en seng ikke er tilgjengelig. For å beregne effektive senger divideres totalt antall sengedøgn med antall dager i året. Sengedøgn for tekniske senger (for eksempel kuvøser) inngår i sengedøgn når pasienten ikke disponerer annen seng samtidig.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |