Somatikk - Senger og personell
Her presenteres de personellressurser/årsverk som er benyttet i pasientbehandlingen og bruk av sengeressurser. Personellinnsatsen kategoriseres etter type stilling i hver helseregion, og som en rate per 1000 innbyggere både i bostedsregionene og i foretaksområdene. Antall effektive senger viser hvor mye sengeressurser som faktisk er benyttet i pasientbehandlingen i bostedsregionene og i foretaksområdene.

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |