Figur 14.1
Prosentvis endring i personellårsverk fra 2007 til 2008 etter helseregion

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart