Tabell 6.7
Personelldekning etter personellkategori i det psykiske helsevernet for voksne. Årsverk per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Regionale helseforetak 2008 og landet samlet 2007 og 2008

RHF

Psykia-tere

Andre leger

Psyko-loger

Syke-pleiere

Annet helsepersonell m/høysk.utd.

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Sør-Øst

2,1

1,5

3,5

15,9

4,0

9,7

9,5

46,3

Helse Vest

1,7

1,0

3,5

18,2

3,6

8,5

5,9

42,5

Helse Midt-Norge

1,6

1,5

3,4

16,5

4,0

7,1

6,9

41,0

Helse Nord

2,6

1,0

4,1

17,3

7,4

9,6

9,5

51,3

Totalt 2008

2,0

1,4

3,5

16,6

4,3

9,1

8,4

45,3

Totalt 2007

2,0

1,4

3,4

17,0

4,1

9,8

8,2

45,9

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”  (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |