Personell - Psykisk helsevern

Ved utgangen av 2008 var det 3 763 årsverk i tjenestene for barn og unge og 16 726 årsverk i tjenestene for voksne, en økning på henholdsvis 2,2 og 0,2 prosent fra året før. Dette representerer en personelldekning på 34,1 årsverk per 10 000 innbyggere i alderen 0–17 år og en personelldekning på 45,3 årsverk per 10 000 innbyggere 18 år eller eldre

Nasjonale og regionale oversikter

 Oversikter på HF-nivå

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |