Tabell 6.5
Personelldekning etter personellkategori i det psykiske helsevernet totalt. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak 2008 og landet samlet 2007 og 2008

RHF

Psykiatere

Andre leger

Psykologer

Annet helsepersonell m/ høysk.utd.

Annet helsepersonell

Annet personell

Totalt

Helse Sør-Øst

2,0

1,5

4,4

19,3

7,7

9,0

44,0

Helse Vest

1,6

1,1

4,4

19,7

6,6

5,2

38,5

Helse Midt-Norge

1,6

1,6

4,0

19,4

5,5

6,5

38,6

Helse Nord

2,5

1,0

4,9

24,6

7,7

8,8

49,7

Totalt 2008

1,9

1,4

4,4

19,9

7,2

7,9

42,7

Totalt 2007

1,9

1,4

4,3

19,9

7,7

7,9

43,0

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |