Tabell 6.3
Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, voksne og totalt. Fordelt etter pasientens bosted. Årsverk per 10 000 innbyggere i målgruppen og prosent av landsgjennomsnittet. Helseregioner. 2008

Pasientens bostedsregion

PHBU

PHV-V

Totalt

Årsverk per 10 000 innb
0-17år

Prosent av lands-gjennom-snittet

Årsverk per 10 000 innb 18 år og eldre

Prosent av lands-gjennom-snittet

Årsverk per 10 000 innb totalt

Prosent av lands-gjennom-snittet

Helseregion Sør-Øst

36,3

107

45,9

101

43,7

102

Helseregion Vest

26,3

77

43,4

96

39,2

92

Helseregion Midt-Norge

30,8

90

40,4

89

38,1

89

Helseregion Nord

44,4

130

52,6

116

50,9

119

Totalt

34,1

100

45,3

100

42,7

100

 

Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PV1 og PV7 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |