Tabell 6.12
Psykologdekning i offentlig og privat praksis i det psykiske helsevernet samlet. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak og landet samlet 2007 og 2008

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Psykologdekning samlet

Deknings-
grad

Prosent av lands-gjennomsnittet

Deknings-
grad

Prosent av lands-gjennomsnittet

Deknings-
grad

Prosent av lands-gjennomsnittet

2007

2008

2008

2007

2008

2008

2007

2008

2008

Helse Sør-Øst

4,1

4,4

101

1,0

1,0

120

5,1

5,5

104

Helse Vest

4,6

4,4

99

1,0

0,9

108

5,6

5,3

100

Helse Midt-Norge

4,0

4,0

90

0,5

0,5

56

4,5

4,5

85

Helse Nord

5,0

4,9

112

0,3

0,3

38

5,3

5,3

99

Totalt

4,3

4,4

100

0,9

0,9

100

5,1

5,3

100

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |