Tabell 6.11
Legedekning i offentlig og privat praksis i det psykiske helsevernet samlet. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak og landet samlet 2007 og 2008

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Legedekning samlet

Deknings-
grad

Prosent av landsgjennom-snittet

Deknings-
grad

Prosent av landsgjennom-snittet

Deknings-
grad

Prosent av landsgjennom-snittet

2007

2008

2008

2007

2008

2008

2007

2008

2008

Helse Sør-Øst

3,3

3,5

106

0,5

0,5

139

3,9

4,0

110

Helse Vest

2,9

2,7

82

0,3

0,3

79

3,2

3,0

81

Helse Midt-Norge

3,1

3,2

97

0,1

0,1

29

3,2

3,3

90

Helse Nord

3,6

3,6

108

0,1

0,1

32

3,7

3,7

100

Totalt

3,2

3,3

100

0,4

0,4

100

3,6

3,7

100

 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |