Tabell 7.3
Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per 10 000 innbyggere i målgruppen. Døgnplasser fordelt etter pasientens bosted. Helseregioner. 2008

Helseregion
(etter pasientens bosted)

PHBU

PHV-V

Totalt

Plasser per 10 000 innb.
0-17 år

Prosent av lands-gjennom-snittet

Plasser per
10 000 innb. 18 år og eldre

Prosent av lands-gjennom-snittet

Plasser per
10 000 innb. totalt

Prosent av lands-gjennom-snittet

Helseregion Sør-Øst

3,1

105

12,2

99

10,2

100

Helseregion Vest

2,5

85

13,1

106

10,5

103

Helseregion Midt-Norge

2,6

88

11,2

91

9,2

90

Helseregion Nord

3,7

126

13,1

106

11,0

108

Totalt

2,9

100

12,3

100

9,9

100

 

Datakilde: SSB og NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PV1 og PV7 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008" (Pdf - 2 Mb).

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |