Døgnplasser - Psykisk helsevern

I 2008 var det ved årets slutt 323 døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge og 4 557 plasser i tjenestene til voksne, en nedgang på henholdsvis 3,3 og fire prosent fra året før. Dette tilsvarer 2,9 døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge per 10 000 innbyggere i aldersgruppen 0 – 17 år, og 12,3 døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne per 10 000 innbyggere 18 år eller eldre.

Nasjonale og regionale oversikter

Oversikter på HF-nivå

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |