Tabell 2.16
Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Nord. 2003-2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

7 063

7 121

7 168

7 020

7 273

7 092

 - prosentvis endring fra året før

4,4

0,8

0,7

-2,1

3,6

-2,5

B: Personell psykisk helsevern

1 861

1 940

2 035

2 094

2 315

2 302

- prosentvis endring fra året før

-0,3

4,2

4,9

2,9

10,5

-0,6

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV-V

1 493

1 546

1 630

1 653

1 847

1 831

 - prosentvis endring fra året før

-0,6

3,5

5,4

1,4

11,7

-0,9

 Personell PHBU

368

394

405

441

468

471

 - prosentvis endring fra året før

1,1

7,1

2,8

8,9

6,1

0,7

C: Sum personell A+B

8 924

9 061

9 203

9 114

9 588

9 394

- prosentvis endring fra året før

3,4

1,5

1,6

-1,0

5,2

-2,0

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |