Kostnader og personell 2003-2008
Her presenteres driftskostnader i spesialisthelsetjenesten totalt og fordelt etter tjenesteområde, nasjonalt og regionalt for perioden 2003 - 2008. Det presenteres også tall for personellinnsats i den somatiske sektoren og det psykiske helsvernet i samme periode.

Kostnader

 

Personell

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |