Tabell 2.15
Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Midt-Norge. 2003-2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

8 916

9 174

9 140

9 197

8 984

9 238

 - prosentvis endring fra året før

3,3

2,9

-0,4

0,6

-2,3

2,8

B: Personell psykisk helsevern

2 317

2 379

2 500

2 534

2 490

2 573

- prosentvis endring fra året før

4,6

2,7

5,1

1,4

-1,7

3,3

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV-V

1 970

2 011

2 090

2 087

2 033

2 096

 - prosentvis endring fra året før

5,0

2,1

3,9

-0,1

-2,6

3,1

 Personell PHBU

347

368

410

447

457

477

 - prosentvis endring fra året før

2,4

6,1

11,4

9,0

2,2

4,3

C: Sum personell A+B

11 233

11 553

11 640

11 731

11 474

11 811

- prosentvis endring fra året før

3,6

2,8

0,8

0,8

-2,2

2,9

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |