Tabell 2.14
Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Vest. 2003-2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

12 244

12 143

12 331

12 668

12 659

12 965

 - prosentvis endring fra året før

6,3

-0,8

1,5

2,7

-0,1

2,4

B: Personell psykisk helsevern

3 604

3 696

3 719

3 872

3 965

3 841

- prosentvis endring fra året før

4,2

2,6

0,6

4,1

2,4

-3,1

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV-V

3 063

3 127

3 116

3 232

3 302

3 199

 - prosentvis endring fra året før

3,8

2,1

-0,4

3,7

2,2

-3,1

 Personell PHBU

541

569

603

640

663

642

 - prosentvis endring fra året før

6,1

5,2

6,0

6,1

3,6

-3,2

C: Sum personell A+B

15 848

15 839

16 050

16 540

16 624

16 806

- prosentvis endring fra året før

5,8

-0,1

1,3

3,1

0,5

1,1

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |