Tabell 2.13
Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Helse Sør-Øst. 2003-2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

34 729

34 967

35 330

36 124

36 035

35 743

 - prosentvis endring fra året før

0,3

0,7

1,0

2,2

-0,2

-0,8

B: Personell psykisk helsevern

10 338

10 433

10 915

11 354

11 612

11 774

- prosentvis endring fra året før

1,1

0,9

4,6

4,0

2,3

1,4

  Uten Modum Bad 1)

10 338

10 433

10 915

11 354

11 423

11 584

- prosentvis endring fra året før

1,1

0,9

4,6

4,0

0,6

1,4

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV-V

8 612

8 731

9 130

9 376

9 518

9 600

 - prosentvis endring fra året før

0,7

1,4

4,6

2,7

1,5

0,9

  Uten Modum Bad 1)

8 612

8 731

9 130

9 376

9 328

9 410

- prosentvis endring fra året før

0,7

1,4

4,6

2,7

-0,5

0,9

 Personell PHBU

1 726

1 702

1 785

1 978

2 095

2 174

 - prosentvis endring fra året før

3,3

-1,4

4,9

10,8

5,9

3,8

C: Sum personell A+B

45 067

45 400

46 245

47 478

47 647

47 517

- prosentvis endring fra året før

0,5

0,7

1,9

2,7

0,4

-0,3

  Uten Modum Bad 1)

45 067

45 400

46 245

47 478

47 458

47 327

- prosentvis endring fra året før

0,5

0,7

1,9

2,7

0,0

-0,3

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

1) Helse Sør-Øst overtok fra 1.1.2007 ansvaret som avtalepart for Modum Bad. Dette overvurderer personellveksten i Helse Sør-Øst som uttrykk for tilbudsøkning. I analyser av utvikling i personell etter 2006 holdes derfor Modum Bad utenfor i tallene for Helse Sør-Øst

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |