Tabell 2.12
Personell i somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern, herunder psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge. Nasjonalt nivå. 2003-2008

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

A: Personell somatisk spesialisthelsetjeneste

64 140

64 208

64 829

65 774

65 708

65 832

 - prosentvis endring fra året før

3,2

0,1

1,0

1,5

-0,1

0,2

B: Personell psykisk helsevern

18 417

18 618

19 351

20 040

20 382

20 489

- prosentvis endring fra året før

2,9

1,1

3,9

3,6

1,7

0,5

- herav:

 

 

 

 

 

 

 Personell PHV-V

15 435

15 585

16 148

16 533

16 700

16 726

 - prosentvis endring fra året før

2,8

1,0

3,6

2,4

1,0

0,2

 Personell PHBU

2 982

3 033

3 203

3 507

3 682

3 763

 - prosentvis endring fra året før

3,5

1,7

5,6

9,5

5,0

2,2

C: Sum personell A+B

82 557

82 826

84 180

85 814

86 090

86 321

- prosentvis endring fra året før

3,2

0,3

1,6

1,9

0,3

0,3

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |