Figur 13.2
Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste. Eksklusive og inklusive avskrivinger mv. 2008

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart