Tabell 8.6
Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Etter pasientenes bostedsregion. Psykisk helsevern for voksne. 2008

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

Per
10 000 innb.
18 år og eldre

Pst. av lands-
gj.snittet

Per
10 000 innb.
18 år og eldre

Pst. av lands-
gj.snittet

Per
10 000 innb.
18 år og eldre

Pst. av lands-
gj.snittet

Per
10 000 innb.
18 år og eldre

Pst. av lands-
gj.snittet

Helseregion Sør-Øst

133

93

123

92

3 704

99

3 055

103

Helseregion Vest

151

105

140

105

4 097

109

2 675

90

Helseregion Midt-Norge

145

101

137

103

3 362

90

3 094

104

Helseregion Nord

183

128

172

129

3 765

101

2 954

99

Totalt

143

100

133

100

3 742

100

2 973

100

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV3 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |