Psykisk helsevern - Bruk av tjenester
En sentral målsetting for Opptrappingsplanen for psykisk helse er å øke tilgjengeligheten til tjenestene. Samtidig er det et mål å etablere likeverdige tilbud av tjenester, uavhengig av bosted og sosial bakgrunn. Dette belyses med utgangpunkt i mål for befolkningens bruk av tjenester.

I 2008 mottok 53 111 barn og unge behandling i det psykiske helsevernet. Dette tilsvarer en økning på 7,3 prosent fra året før. Det psykiske helsevernet for barn og unge ga i 2008 et behandlingstilbud til 4,8 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen i Norge.

Det var i alt 52 829 døgnopphold i det psykiske helsevernet for voksne i 2008 – 2,4 prosent flere enn året før. Dette gir en dekningsgrad på 143 døgnopphold per 10 000 innbyggere. I det psykiske helsevernet for voksne ble det i 2008 utført nærmere 1,1 millioner polikliniske konsultasjoner – en økning på elleve prosent fra 2007.

Tabeller - Bruk av tjenester for barn og unge:

Tabeller - Bruk av tjenester for voksne:

 


Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |