Tabell 8.5
Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter pasientenes bostedsregion. 2008

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

2008

Pst. endr. 2007-08

2008

Pst. endr. 2007-08

2008

Pst. endr. 2007-08

2008

Pst.  endr. 2007-08

Helseregion Sør-Øst

27 572

0,9

25 540

1,7

768 541

-7,3

633 995

14,9

Helseregion Vest

11 331

4,3

10 502

5,4

308 312

-7,9

201 266

14,4

Helseregion Midt-Norge

7 419

3,9

7 012

3,8

172 074

-2,1

158 330

-0,9

Helseregion Nord

6 507

4,3

6 141

5,2

134 210

-5,6

105 306

5,3

Totalt

52 829

2,4

49 195

3,2

1 383 137

-6,7

1 098 898

11,1

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV3 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |