Tabell 8.3
Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge per 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og HF-område. 2008. Foreløpige tall

Korrigert tabell (01.09.09) for HF-områdene Østfold, Akershus, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal, i forhold til versjon i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008 (tabell 8.3.).

Bostedsregion / HF-område

 

Poliklinisk behandling

Pasienter samlet

Pasienter per 100 innb
0-17 år

Pst. av lands-
gj.snitt

Pasienter per 100 innb
0-17 år

Pst. av lands-
gj.snitt

Østfold

5,8

123

6,2

129

Akershus

3,8

80

3,9

81

Asker og Bærum

4,4

94

4,6

95

Oslo og Follo

4,5

95

4,6

96

Innlandet

5,6

118

5,6

116

Buskerud

4,1

88

4,1

86

Ringerike

6,4

136

6,4

134

Blefjell

6,3

134

6,3

132

Vestfold

5,0

105

5,0

104

Telemark

5,3

112

5,3

110

Sørlandet

5,1

108

5,1

106

Helseregion Sør-Øst

4,9

104

5,0

104

Stavanger

2,9

61

2,9

60

Fonna

4,1

87

4,1

86

Bergen

3,8

80

3,9

82

Førde

5,1

107

5,1

106

Helseregion Vest

3,7

78

3,7

77

Sunnmøre

3,4

72

3,6

75

Nordmøre og Romsdal

5,2

110

5,4

112

St. Olavs Hospital

4,0

84

4,0

84

Nord-Trøndelag

4,2

89

4,2

88

Helseregion Midt-Norge

4,1

87

4,2

87

Helgeland

6,4

135

6,4

133

Nordland

7,6

161

7,6

159

Univ.sykeh. Nord-Norge

6,1

130

6,2

129

Finnmark

7,5

160

7,8

162

Helseregion Nord

6,8

144

6,9

143

Totalt

4,7

100

4,8

100

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008” (Pdf - 2 Mb)

Publisert 13. juli 2009

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |