Tabell 8.2
Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. 2008. Foreløpige tall

Bostedsregion

 

Polikliniske pasienter

Totalt antall pasienter

Pasienter per 100 innb.
0-17 år

Pst. av lands-
gj.snitt

Pasienter per 100 innb.
0-17 år

Pst. av lands-
gj.snitt

Helseregion Sør-Øst

4,9

104

5,0

104

Helseregion Vest

3,7

78

3,7

78

Helseregion Midt-Norge

4,1

88

4,2

88

Helseregion Nord

6,8

144

6,9

143

Totalt

4,7

100

4,8

100

 

Datakilde: NPR

Definisjoner og omtale av datagrunnlag: Vedlegg PV2 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”  (Pdf - 2 Mb)

Kontaktpersoner:

  • {DynamicContent:Ansatt link}
  • {DynamicContent:Ansatt link}


Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |