To main content

Safety and Reliability

The demand for safety is increasing in modern society. In the research group Safety and Reliability, we see it as our mission to reduce the risk for loss of life in the world around us. We develop new knowledge and new solutions in the interface between man, technology, organisation and society. Our goal is to be a center of gravity for safety research in Norway, with researchers who are internationally recognized within their respective fields.

Contact person

The research group employs around 20 highly qualified researchers. Our team covers a wide variety of disciplines, but the common denominator of all our employees is top competence on the assessment, monitoring and management of risk.

  • We develop models, methods, databases, and standards for proactive management of safety and reliability.
  • We develop theoretical perspectives improving our understanding of how safety is created and recreated.
  • Our employees are educated within engineering disciplines, mathematical statistics, epidemiology as well as social and organisational science.
  • Our most important customers are within industry (offshore and onshore), transport and the public sector.

Projects

SmartResilience

SmartResilience

Start:
Slutt:

Integreringen av IKT-løsninger i kritiske infrastrukturer gjør samfunnet stadig "smartere", med smarte byer, smarte nett og smart transport. Utviklingen gir muligheter, men innebærer også risiko. Dette er utgangspunktet for EU-prosjektet...

OREDA Handbook

OREDA Handbook

Start:
Slutt:

SINTEF and NTNU has published a new edition of the OREDA handbook in 2015 for topside and subsea equipment.

Internasjonalisering og transportsikkerhet

Internasjonalisering og transportsikkerhet

Start:
Slutt:

De siste tiårene har alle transportgrener (luft, sjø, vei og jernbane) gjennomgått store endringer som svar på økt internasjonal konkurranse og ny internasjonal regulering av sikkerhet og konkurranse. Det har ført til kostnadskutt og nye...

NEXUS

NEXUS

Start:
Slutt:

NEXUS er et forskningsprosjekt som har fått støtte fra Samrisk II-programmet i Forskningsrådet for perioden 2014 til 2016. Samrisk II-programmet har som formål å: "øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan...

Integrerte operasjoner for sikker og effektiv boring

Integrerte operasjoner for sikker og effektiv boring

Start:
Slutt:

Integrerte Operasjoner (IO) involverar integrering av menneske, organisasjon, arbeidsprosessar og teknologi, med det for auge å ta betre avgjerder. Fleire miljøer i SINTEF deltek i IO senteret ved NTNU. Her vert det gjort forsking og utvikling på...

Studie for å sikre helikoptersikkerheten

Studie for å sikre helikoptersikkerheten

Start:
Slutt:

Oljeselskapene i Norsk olje og gass har gjennomført en ny studie for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innenfor helikoptersikkerhet. Rapporten for HSS-3b er nå tilgjengelig.

Petromaks PDS

Petromaks PDS

Start:
Slutt:

Kongsberg Maritime har, på vegne av PDS forum, fått tildelt støtte fra Norges forskningsråd til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt med navn ”Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av storulykkesrisiko i petroleums...

PDS-forum

PDS-forum

Start:
Slutt:

SINTEF has developed a method for quantifying the reliability/availability of safety instrumented systems (SIS), called the PDS method. The method is widely used in the petroleum industry, but is also applicable to other business sectors.

Human Factors in Control

Start:

SINTEF har i samarbeid med STATOIL, IFE, DnV og HCD etablert et faglig forum og møteplass som heter Human Factors in Control (HFC). Det er et nettverksforum for de som er interessert i sikkerhet og menneskelige faktorer – (Human Factors – HF).

Building Safety

Building Safety

Start:
Slutt:

Prosjektet "Building safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions" ble gjennomført i perioden 2007-2010, og omhandlet sikkerhetsutfordringer knyttet til petroleumsvirksomheten i Nordområdene.

iNTeg-Risk

iNTeg-Risk

Start:
Slutt:

Tidlig oppdagelse, overvåking og integrert styring av risiko som oppstår relatert til ny teknologi. Prosjektet tar for seg håndtering av nye typer industrirelatert risiko, for eksempel knyttet til nanoteknologi. Målet har vært å komme frem til en...

SjekkIT

Start:

I Stortingsmelding 7 (2001-2002) står det: ”det ledelsen systematisk gir oppmerksomhet og prioritet, blir kultur” – og slik er det også med IKT-sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur omfatter vanligvis kunnskap, holdninger og atferd hos enkeltindivider...