Legedekning i offentlig og privat praksis i det psykiske helsevernet samlet. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak og landet samlet 2006 og 2007

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Legedekning samlet

Deknings-grad

Prosent av landsgjennom-snittet

Deknings-grad

Prosent av landsgjennom-snittet

Deknings-grad

Prosent av landsgjennom-snittet

2006

2007

2007

2006

2007

2007

2006

2007

2007

Helse Sør-Øst

3,4

3,3

103

0,5

0,5

137

3,9

3,9

107

Helse Øst

3,7

 

 

0,6

 

 

4,3

 

 

Helse Sør

2,7

 

 

0,3

 

 

3,0

 

 

Helse Vest

2,9

2,9

90

0,3

0,3

77

3,2

3,2

89

Helse Midt-Norge

3,0

3,1

94

0,2

0,1

35

3,2

3,2

88

Helse Nord

3,3

3,6

111

0,1

0,1

27

3,4

3,7

102

Totalt

3,2

3,2

100

0,4

0,4

100

3,6

3,6

100

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).


Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |