Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007

SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten gir en samlet oversikt over styringsdata for spesialisthelsetjenesten i Norge.

Nøkkeltallene beskriver ressursinnsats, bruk av spesialisthelsetjenestene og utnytting av ressursene. Tall for alle disse områdene presenteres for den somatiske sektoren og det psykiske helsevernet. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling presenteres kun kostnadstall.

I rapporten beskrives og analyseres norsk spesialisthelsetjeneste i forhold til sentrale helsepolitiske målsetninger og planer. Rapporten kan lastes ned som pdf-fil fra høyre marg på denne siden.

Tabeller fra  Nøkkeltallsrapporten for spesialisthelsetjenesten 2007 finner du også i menyen i venstre marg. Tematisk inndeling er som følger:

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |