Definisjoner og datagrunnlag
Som et supplement til indikatorene og analysene presentert i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten, utarbeides det årlig oppdaterte vedlegg med oversikter over sentrale definisjoner og grunnlagsdata. Vedleggene gir en mer detaljert oversikt over både datagrunnlag og forhold av betydning ved fortolkning av nøkkeltallene, enn det som er inkudert i rapportene.
  • For det psykiske helsevernet er det totalt utarbeidet syv vedlegg, nummerert PV1-PV7.
  • For den somatiske spesialisthelsetjenesten er det utarbeidet seks vedlegg, nummerert SV1-SV6.
  • Grunnlagsdataene for de to sektorene er presentert i henholdsvis PG1-PG2 og SG1-SG3.

Samtlige oversikter er inkludert i heftet "Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten". Heftet kan lastes ned i pdf-format og inneholder "bookmarks" slik at det er enklere å navigere mellom de forskjellige delene.

Last ned Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |