Personell, døgnplasser og senger
Her finner du oversikter over personell, døgnplasser og effektive senger i spesialisthelsetjenesten 2007.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart