Personelldekning etter personellkategori i det psykiske helsevernet totalt. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak 2007 og landet samlet 2006 og 2007

RHF

Psykiatere

Andre leger

Psykologer

Annet helsepersonell m/ høysk.utd.

Annet helsepersonell

Annet personell

Totalt

Helse Sør-Øst RHF

1,9

1,4

4,1

19,3

8,0

9,3

44,1

Helse Vest RHF

1,6

1,3

4,6

20,1

8,0

4,7

40,4

Helse Midt-Norge RHF

1,5

1,6

4,0

18,8

6,0

5,9

37,7

Helse Nord RHF

2,4

1,2

5,0

24,7

7,9

9,0

50,3

Totalt 2007

1,9

1,4

4,3

19,9

7,7

7,9

43,0

Totalt 2006

1,7

1,5

4,1

20,1

7,9

7,5

42,8

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb)


 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |