Psykologdekning i offentlig og privat praksis i det psykiske helsevernet samlet. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak og landet samlet 2006 og 2007

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Psykologdekning samlet

Deknings-grad

Prosent av lands-gjennomsnittet

Deknings-grad

Prosent av lands-gjennomsnittet

Deknings-grad

Prosent av lands-gjennomsnittet

2006

2007

2007

2006

2007

2007

2006

2007

2007

Helse Sør-Øst

3,9

4,1

96

1,1

1,0

115

5,0

5,1

99

Helse Øst

4,1

 

 

1,4

 

 

5,4

 

 

Helse Sør

3,5

 

 

0,6

 

 

4,1

 

 

Helse Vest

4,3

4,6

108

1,0

1,0

113

5,3

5,6

109

Helse Midt-Norge

3,8

4,0

93

0,5

0,5

60

4,3

4,5

87

Helse Nord

4,5

5,0

116

0,3

0,3

39

4,8

5,3

103

Totalt

4,1

4,3

100

0,9

0,9

100

5,0

5,1

100

Datakilde: Ssb
Definisjoner og omtale av datagrunnlag: PG1, PG2 og PV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten" (Pdf - 2 Mb).

 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |