Oppholdsdøgn for døgnpasienter ved institusjoner i psykisk helse for voksne. Etter regionale helseforetak og institusjonstype. 2005 og 2006, og prosent endring fra 2005.

RHF/ institusjonstype

2005

2006

Prosent endring
2005-06

Helse Øst RHF

 

 

 

Sykehus

371 827

380 413

2,3

Distriktspsykiatriske tilbud

193 871

194 998

0,6

Sykehjem oa

53 669

44 503

-17,1

Sum Helse Øst RHF

619 367

619 914

0,1

Helse Sør RHF

 

 

 

Sykehus

130 755

135 482

3,6

Distriktspsykiatriske tilbud

107 787

105 324

-2,3

Sum Helse Sør RHF

238 542

240 806

0,9

Helse Vest RHF

 

 

 

Sykehus

164 368

188 688

14,8

Distriktspsykiatriske tilbud

185 886

148 719

-20,0

Sum Helse Vest RHF

350 254

337 407

-3,7

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

Sykehus

111 079

109 943

-1,0

Distriktspsykiatriske tilbud

75 182

70 850

-5,8

Sykehjem oa

9 896

10 901

10,2

Sum Helse Midt-Norge RHF

196 157

191 694

-2,3

Helse Nord RHF

 

 

 

Sykehus

81 583

83 679

2,6

Distriktspsykiatriske tilbud

46 337

45 924

-0,9

Sykehjem oa

 889

771

-13,3

Sum Helse Nord RHF

128 809

130 374

1,2

Direkte under staten

 

 

 

Sykehus

38 152

39 814

4,4

Sum psykisk helsevern for voksne

 

 

 

Sykehus

897 764

938 019

4,5

Distriktspsykiatriske tilbud

609 063

565 815

-7,1

Sykehjem oa

64 454

56 175

-12,8

Totalt

1 571 281

1 560 009

-0,7

 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |