Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne. 2006 og prosent endring fra 2005.

RHF

Konsultasjoner

Fagårsverk

Konsultasjoner per fagårsverk

2006

Pst endr 2005-06

2006

Pst endr 2005-06

2006

Pst endr 2005-06

Helse Øst RHF

337 858

4,1

775

8,5

436

-4,1

Helse Sør RHF

209 943

9,9

444

12,4

473

-2,3

Helse Vest RHF

155 289

6,5

409

11,6

380

-4,6

Helse Midt-Norge RHF

134 038

11,1

310

6,7

432

4,2

Helse Nord RHF

81 066

13,2

292

14,2

277

-0,8

Totalt

918 194

7,6

2 230

10,3

412

-2,5


 

Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

 

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |