Konsultasjoner, pasienter og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne. 2005 og 2006

 

2005

2006

Pst endr
2005-06

Poliklinisk virksomhet – nasjonale tall

 

 

 

Alle registrerte konsultasjoner:

867 390

930 789

7,3

For institusjoner som inngår i beregning av produktivitet

 

 

 

Antall konsultasjoner

853 623

918 194

7,6

Antall polikliniske fagårsverk

2 022

2 230

10,3

Konsultasjoner per fagårsverk

422

412

-2,5


Datakilde: NPR og SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |