Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak og totalt. Absolutte tall og prosentvis endring fra 2005 til 2006

RHF

Årsverk 2005

Årsverk 2006

Pst endr

2005-2006

Helse Øst RHF

7 764

8 091

4,2

- herav PHBU

1 242

1 373

10,5

- herav PHV

6 522

6 718

3,0

Helse Sør RHF

3 151

3 264

3,6

- herav PHBU

543

605

11,6

- herav PHV

2 609

2 658

1,9

Helse Vest RHF

3 719

3 872

4,1

- herav PHBU

603

640

6,1

- herav PHV

3 116

3 232

3,7

Helse Midt-Norge RHF

2 500

2 535

1,4

- herav PHBU

410

447

9,1

- herav PHV

2 090

2 087

-0,1

Helse Nord RHF

2 036

2 094

2,9

- herav PHBU

405

441

8,9

- herav PHV

1 630

1 653

1,4

Direkte under staten

182

184

1,2

- herav PHBU

0

0

-

- herav PHV

182

184

1,2

Totalt

19 352

20 040

3,6

- herav PHBU

3 203

3 507

9,5

- herav PHV

16 148

16 533

2,4


 

Datakilde: SSB

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |