Personell, døgnplasser og senger
Her finner du oversikter over personell, døgnplasser og effektive senger i spesialisthelsetjenesten 2006.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart