Psykologdekning i offentlig og privat praksis i psykisk helsevern samlet. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionalt helseforetak. 2006, og totalt 2005 og 2006.

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Årsverk samlet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

4,1

100

1,4

149

5,4

109

Helse Sør RHF

3,5

86

0,6

64

4,1

82

Helse Vest RHF

4,3

105

1,0

107

5,3

106

Helse Midt-Norge RHF

3,8

94

0,5

57

4,3

87

Helse Nord RHF

4,5

111

0,3

34

4,8

97

Totalt 2006

4,1

100

0,9

100

5,0

100

Total 2005

3,8

100

0,9

100

4,7

100


 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |