Personelldekning etter personellkategori i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per 10 000 innbyggere. Regionale helseforetak 2006 og totalt 2005 og 2006.

RHF

Psyki-atere

Andre
leger

Psyko-loger

Annet helsepersonell m/høyskoleutdanning

Annet helse-personell

Annet
personell

Totalt

 

 

 

Tot.

Sosionom

Syke-pl.

Andre

 

 

 

Helse ØST RHF

2,0

1,7

4,1

20,5

 

 

 

9,7

9,8

47,8

- PHBU

1,5

1,2

7,1

 

3,0

 

14,9

1,4

7,0

36,2

- PHV

2,2

1,8

3,2

 

 

16,7

4,5

12,2

10,7

51,2

Helse SØR RHF

1,6

1,1

3,5

17,2

 

 

 

5,4

7,3

36,0

- PHBU

0,9

1,1

6,0

 

2,7

 

11,7

0,5

5,8

28,8

- PHV

1,8

1,1

2,7

 

 

14,5

3,2

6,6

7,6

37,7

Helse VEST RHF

1,5

1,4

4,3

19,7

 

 

 

8,4

4,7

40,0

- PHBU

1,0

1,6

6,7

 

1,9

 

11,2

0,5

3,6

26,4

- PHV

1,7

1,3

3,5

 

 

18,7

3,3

11,0

5,1

44,6

Helse Midt-Norge RHF

1,5

1,5

3,8

19,6

 

 

 

6,5

5,9

38,8

- PHBU

1,5

1,5

5,8

 

3,4

 

11,6

0,2

4,9

28,9

- PHV

1,5

1,5

3,2

 

 

16,6

4,4

8,4

6,2

41,9

Helse Nord RHF

1,7

1,5

4,5

24,7

 

 

 

6,6

6,2

45,3

- PHBU

1,3

2,1

7,7

 

6,6

 

14,9

1,9

6,1

40,5

- PHV

1,8

1,4

3,5

 

 

16,0

9,7

8,1

6,3

46,8

Totalt 2006

1,7

1,5

4,1

20,1

 

 

 

7,9

7,5

42,8

- PHBU

1,3

1,4

6,7

 

3,1

 

13,0

0,9

5,6

32,0

- PHV

1,9

1,5

3,2

 

 

16,7

4,6

10,0

8,1

46,1

Totalt 2005

1,7

1,4

3,8

19,4

 

 

 

8,2

7,3

41,7

- PHBU

1,2

1,2

6,1

 

3,1

 

12,0

1,1

4,6

29,3

- PHV

1,8

1,4

3,0

 

 

16,6

4,2

10,4

8,1

45,5


 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |