Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk per 10 000 innbyggere i målgruppen. Regionale helseforetak. 2005 og 2006.

RHF

Årsverk per
10 000 innbyggere 2005

Prosent av landsgjennom-snittet

Årsverk per
10 000 innbyggere
2006

Prosent av landsgjennom-snittet

Helse Øst RHF

46,4

111

47,8

112

- herav PHBU

33,1

113

36,2

113

- herav PHV

50,3

111

51,2

111

Helse Sør RHF

35,0

84

36,0

84

- herav PHBU

25,8

88

28,8

90

- herav PHV

37,8

83

37,7

83

Helse Vest RHF

38,9

93

40,0

93

- herav PHBU

24,9

85

26,4

83

- herav PHV

43,6

96

44,6

97

Helse Midt-Norge RHF

38,5

92

38,8

91

- herav PHBU

26,4

90

28,9

90

- herav PHV

42,3

93

41,9

91

Helse Nord RHF

44,0

105

45,3

106

- herav PHBU

36,8

125

40,5

127

- herav PHV

46,2

102

46,8

101

Totalt

41,7

100

42,8

100

- herav PHBU

29,3

100

32,0

100

- herav PHV

45,5

100

46,1

100


 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |