Døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Plasser per 10 000 innbyggere i målgruppen. Regionalt helseforetak. 2005 og 2006.

RHF

Plasser per
10 000 innb
2005

Prosent av l

andsgjennomsnittet
2005

Plasser per
10 000 innbyggere
2006

Prosent av
Landsgjennomsnittet
2006

Helse Øst RHF

12,5

109

12,3

108

- herav PHBU

4,1

136

4,1

134

- herav PHV

14,9

106

14,7

105

Helse Sør RHF

9,4

82

9,3

81

- herav PHBU

2,1

71

2,1

68

- herav PHV

11,7

83

11,4

82

Helse Vest RHF

11,9

103

11,8

103

- herav PHBU

2,4

79

2,6

85

- herav PHV

15,1

107

14,8

106

Helse Midt-Norge RHF

10,6

92

10,4

92

- herav PHBU

2,5

83

2,5

82

- herav PHV

13,1

93

12,9

93

Helse Nord RHF

9,7

85

10,0

88

- herav PHBU

3,1

102

3,1

102

- herav PHV

11,8

84

12,1

87

Totalt

11,5

100

11,4

100

- herav PHBU

3,0

100

3,1

100

- herav PHV

14,1

100

13,9

100


 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:  

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |