Døgnplasser i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionalt helseforetak. Absolutte tall 2005 og 2006 og prosentvis endring fra 2005 til 2006.

RHF

Døgnplasser 2005

Døgnplasser 2006

Prosent endring
2005-2006

Helse Øst RHF

2 090

2 078

-0,6

- herav PHBU

155

155

0,0

- herav PHV

1 935

1 923

-0,6

Helse Sør RHF

849

840

-1,1

- herav PHBU

45

44

-2,2

- herav PHV

804

796

-1,0

Helse Vest RHF

1 137

1 137

0,0

- herav PHBU

58

63

8,6

- herav PHV

1 079

1 074

-0,5

Helse Midt-Norge RHF

687

682

-0,7

- herav PHBU

39

39

0,0

- herav PHV

648

643

-0,8

Helse Nord RHF

450

461

2,4

- herav PHBU

34

34

0,0

- herav PHV

416

427

2,6

Direkte under staten

123

127

3,3

- herav PHBU

0

0

                -

- herav PHV

123

127

3,3

Totalt

5 336

5 325

-0,2

- herav PHBU

331

335

1,2

- herav PHV

5 005

4 990

-0,3


 

Datakilde: SSB

Definisjoner og omtale av datagrunnlag. Psykisk helsevern 2006.

Kontaktperson:

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |