Oppholdstid for avsluttede opphold etter institusjonstype og pasientens diagnose. Psykisk helsevern for voksne. 2006.

 

Oppholdstid

Totalt

N

Median

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

91 + døgn

Sykehusnivå

 

 

 

 

 

 

 

Organiske lidelser

29,2

35,0

29,2

6,6

100

914

21

Stoffrelaterte lidelser

69,9

21,1

6,6

2,5

100

2 927

4

Schizofreni spektrum-lidelser

37,1

30,5

19,1

13,2

100

4 248

14

Affektive lidelser

43,0

27,1

24,0

5,9

100

6 142

13

Nevrotiske lidelser

59,5

22,5

12,8

5,2

100

2 509

6

Fysiske atferdssyndromer

53,4

13,6

21,1

11,9

100

412

6,50

Personlighetsforstyrrelser

65,5

20,8

8,6

5,1

100

1 697

5,0

Andre diagnoser kap V ICD 10

57,5

22,1

11,8

8,7

100

553

6

Andre kap ICD10.

73,2

13,7

10,7

2,4

100

1 514

4

Totalt sykehus

51,6

24,9

16,9

6,7

100

20 916

8

DPS

 

 

 

 

 

 

 

Organiske lidelser

33,3

38,4

21,7

6,5

100

138

14

Stoffrelaterte lidelser

47,5

33,6

13,9

5,0

100

726

10

Schizofreni spektrum-lidelser

45,3

33,1

13,1

8,5

100

3 880

11

Affektive lidelser

29,8

41,8

23,2

5,2

100

3 531

16

Nevrotiske lidelser

38,0

40,5

18,1

3,3

100

1 765

13

Fysiske atferdssyndromer

35,6

38,4

21,9

4,1

100

73

14

Personlighetsforstyrrelser

46,6

35,5

13,4

4,5

100

1 161

10

Andre diagnoser kap V ICD 10

55,7

31,1

9,7

3,5

100

628

7

Andre kap ICD10.

64,1

18,0

15,0

2,9

100

306

7

Totalt DPS

40,8

36,6

16,8

5,8

100

12 208

13

Andre døgninstitusjoner

 

 

 

 

 

 

 

Organiske lidelser

5,9

58,8

35,3

0,0

100

17

12

Stoffrelaterte lidelser

0,0

33,3

33,3

33,3

100

3

33

Schizofreni spektrum-lidelser

11,4

22,7

20,5

45,5

100

44

61,50

Affektive lidelser

0,0

23,5

23,5

52,9

100

17

120

Nevrotiske lidelser

9,1

36,4

36,4

18,2

100

11

38

Personlighetsforstyrrelser

11,1

22,2

33,3

33,3

100

18

52,5

Andre diagnoser kap V ICD 10

22,2

44,4

22,2

11,1

100

9

21

Andre kap ICD10.

12,5

75,0

12,5

0,0

100

8

21,5

Totalt andre døgninstitusjoner

9,4

33,9

26,0

30,7

100

127

36

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |