Pasienter i døgninstitusjoner for voksne
Her presenteres tabeller som viser kjennetegn ved pasienter og den behandling de fikk ved døgnavdelinger innen psykisk helsevern for voksne.

Datagrunnlaget er opphold ved døgninstitusjoner for voksne i det psykiske helsevernet i 2006. Et opphold er her definert som den perioden en pasient får sammenhengende døgnbehandling ved institusjonen. Det vil si at i de tilfeller en pasient har interne overføringer innenfor institusjoner, blir disse lenket sammen til ett opphold ved institusjonen. Antall opphold ved institusjonen er ikke det samme som antall pasienter (personer) behandlet ved institusjonen fordi samme pasient kan ha flere opphold i løpet av året.

Utvalget av pasientbehandlingen er begrenset til institusjoner som har levert komplette pasientdata til NPR. Dette utvalget dekker 82 prosent av utskrivningene og 77 prosent av oppholdsdøgnene.

For presentasjonene som inneholder fordeling etter diagnosegruppe er utvalget ytterligere begrenset til institusjoner som har tilstrekkelig registrering av diagnoseinformasjon. Dette utvalget omfatter 60 prosent av utskrivningene totalt.

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |