Pasienter i det psykiske helsevernet

Disse tabellene presenterer kjennetegn ved pasienter og den behandling de fikk i 2006.

 

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart