Varighet av avsluttede døgnopphold etter diagnosegruppe. Psykisk helsevern for voksne. 2006.

Pasienter innlagt på grunn av organiske lidelser (34 prosent), schizofreni spektrum-lidelser (26 prosent) og fysiske atferdssyndromer (31 prosent), som for eksempel spiseforstyrrelser, hadde størst andel opphold med en varighet ut over 30 døgn. Pasienter med stoffrelaterte lidelser har størst andel opphold med varighet inntil åtte dager (66 prosent).

Diagnose

Oppholdstid

Totalt

Antall

Median

0-8 døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

91 + døgn

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Organiske lidelser

29,6

36,4

28,3

5,7

100,0

923

20

Stoffrelaterte lidelser

65,6

23,2

8,2

3,0

100,0

3 129

5

Schizofreni spektrum-lidelser

42,6

30,9

15,7

10,8

100,0

6 858

12

Affektive lidelser

39,1

32,1

23,2

5,6

100,0

8 246

14

Nevrotiske lidelser

52,3

29,6

14,0

4,2

100,0

3 643

8

Fysiske atferdssyndromer

52,1

16,9

20,7

10,2

100,0

449

7

Personlighetsforstyrrelser

59,1

26,6

9,7

4,7

100,0

2 476

7

Andre diagnoser kap V ICD10

57,0

27,4

9,7

6,0

100,0

1 055

7

Andre kap ICD10

72,5

13,8

11,3

2,4

100,0

1 698

4

Totalt

48,8

28,7

16,3

6,2

100,0

28 477

9

 

Datakilde: NPR og SSB

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |