Prosentandel oppholdsdøgn innen aktivitetsåret for avsluttede opphold etter institusjonstype og pasientenes diagnose. Psykisk helsevern for voksne. 2006.

Prosentandel av oppholdsdøgn innen aktivitetsåret for avsluttede opphold etter diagnosegruppe og institusjonstype. 2006.

Diagnosegrupper

Oppholdsdøgn
i 2006 ved sykehus

Oppholdsdøgn i 2006 ved DPS

Oppholdsdøgn
i 2006 ved andre døgninstitusjoner

Oppholdsdøgn totalt i 2006

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Organiske lidelser

5,7

1,2

1,3

4,0

Stoffrelaterte lidelser

6,7

5,1

3,6

6,0

Schizofreni spektrum-lidelser

33,2

37,2

61,1

35,4

Affektive lidelser

30,2

30,4

17,2

29,9

Nevrotiske lidelser

8,4

11,7

3,7

9,4

Fysiske atferdssyndromer

2,8

0,6

0,0

1,9

Personlighetsforstyrrelser

4,9

7,9

7,3

6,1

Andre diagnoser kap F ICD 10

3,6

3,9

1,1

3,7

Andre diagnoser øvrige kapitler ICD 10

4,6

1,9

0,0

3,5

Sum prosent

100

100,0

100,0

100,0

Antall oppholdsdøgn knyttet til utskrivninger med diagnose

446 696

232 155

7 230

686 081

Antall oppholdsdøgn i 2006 knyttet til utskrivninger uten diagnose

31 451

23 690

12 580

67 721

Totalt

478 147

255 845

19 810

753 802

 

Datakilde: NPR

Kontaktperson:

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |